Kontaktní improvizace, objevování dotyku s partnerem v pohybu a v klidu
Kontaktní improvizace je forma tance která rozvíjí cítění dotyku s druhým. Je založená na komunikaci dvouch se pohybujících těl ve fyzickém kontaktu a vytváření jejich vzájemného dialogu skrze fyzický pohyb, kdy dochází k přenášení váhy a předávání energie mezi partnery. Dáváme si zde vzájemně oporu, vedeme a necháváme se vést a dáváme energii vzlétnout. Učíme se zde se zde více o našich volbách kontaktu s druhým a jak se jej budeme dotýkat a jaký způsob dotyku na to budeme chtít použít. Jak se například k partnerovi budeme chtít dostat od technik jako je rolování, opírání se o sebe a dávání si vzájemné podpory k technikám pádu a zvedání druhého s vyvinutím co nejmenší síly.

Kontaktní tanec oceňuje přítomný okamžik a každou chvíli strávenou v důvěře s naším partnerem. Učíme se zde něco o impulzech, které nás vedou v kontaktu s tím druhým. Můžeme například vést a býti vedeni, někdy velmi dynamicky a někdy budeme chtít setrvávat v meditativním a klidném duchu. Je to hravá a volná forma pohybu, kdy si sami korigujeme naše pohyby a určujeme si své hranice nebo je naopak odbouráváme. Je to spontální fyzický dialog dvouch těl, která mohou být spolu jen v tichosti a nebo mohou být ve velkém energetickém víru pohybu, kde se věří jen základním instinktům.

Je mnoho způsobů, jak se dotknout. V běžném životě, stejně tak jako v kontaktní improvizaci, většinou používáme jen několik z celé možné škály. Kvalita doteku rozhoduje o tom, jak partner bude reagovat, nakolik dojde k propojení a co z toho vzejde. Budeme se učit, jak se vymanit z běžných zaběhnutých kolejí. Vyvarovat se nudného opakování svých zaběhaných vzorců. Budeme se snažit v sobě objevovat celou škálu podob doteku od lehkého po velmi dynamický.

Budeme se při tanci učit s pocitem volnosti, bez námahy a velmi plynule uvolňovat fyzické bloky v tělech. Kontaktní improvizace je i způsob bytí spolu a způsob komunikace. Zde budeme zkoumat potenciál doteku, objevovat svoji schopnost prožívat cokoli skrze dotek, sdělovat cokoli dotekem, sdílet prostor, pohyb a emoci. Budeme se učit, kdy vést partnera a kdy můžeme být pasívní, kdy je čas jít nahoru a kdy dolů, jak zvednout druhého, kde se jej dotknout, kdy se zastavit a kdy zůstat v tichosti. Učíme se zde nepospíchat a netlačit, ale dávat možnost volby druhému. Když bude naše mysl a tělo ve spojení s jejich moudrostí, tak se každý okamžik projeví jako opravdový.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one